Menu Close

Vaikų maitinimas

PU nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2023-02-01
Įsakymas Dėl mokinių nemokamam maitinimui skiriamų lėšų maisto produktams įsigyti dydžių nustatymo ir administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. A-20(4.1 E) pripažinimo netekusiu galios 2022-10-13 Nr. A-913
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymų savivaldybės ikimokyklinėse ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas 2022-07-11

Maitinimų kainų lentelė eurais, kuri įsigalioja nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Grupės pavadinimas

Pusryčių mokestis,

Eur

Pietų mokestis,

Eur

Vakarienės mokestis,

Eur

2 kartų maitinimo

mokestis,

Eur

3 kartų maitinimo

mokestis,

Eur

Lopšelio grupė

0,68

1,47

0,68

2,15

2,83

Darželio grupė

0,77

1,68

0,77

2,45

3,22

Priešmokyklinė grupė

0,77

1,68

0,77

2,45

3,22

Priešmokyklinio amžiaus vaikams skiriami nemokami pietūs pagal Lietuvos
Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą.

Nemokamas maitinimas 2021-09-01

Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje, vaikai valgo valgykloje (pagal sudarytą maitinimosi grafiką). Ugdytiniai maitinami 3 kartus dienoje: pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Tėvai gali pasirinkti maitinimų skaičių.

Mokestis už vaiko išlaikymą darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 patvirtintu ,,Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu”, 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-305, 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-160 ir 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TSP-311 patvirtintais aprašo pakeitimais, 2019 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 1-293 sprendimu „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, pakeitimo“.

Mokestis-uz-darzeli-2019-1

 1-293 (1)

Maitinimų kainų lentelė eurais, kuri įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

Grupės pavadinimas

Pusryčių mokestis,

Eur

Pietų mokestis,

Eur

Vakarienės mokestis,

Eur

2 kartų maitinimo

mokestis,

Eur

3 kartų maitinimo

mokestis,

Eur

Lopšelio grupė

0,48

1,03

0,48

1,51

1,99

Darželio grupė

0,54

1,18

0,54

1,72

2,26

Priešmokyklinė grupė

0,54

1,18

0,54

1,72

2,26

 

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms. Šis mokestis netaikomas įstaigose, kuriose vasaros laikotarpiu nevykdoma veikla.

Kai vaikas nelanko įstaigos, mokestis už maitinimą yra nemokamas.

Kilus neaiškumams dėl mokesčio, kreiptis el.paštu      taika.apskaita@gmail.com  arba  tel. 8-45-526 452.

Tėvai dėl lankančio vaiko maitinimo privalo pranešti įstaigai apie neatvykimą iki 9.00 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, lankantys ne ilgesnės kaip 4 val. trukmės grupę, gali būti ir nemaitinami. Mokestis už maitinimą nemokamas. Tokiu atveju tėvai pateikia prašymus įstaigos direktorei.

Nuo mokesčio už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose atleidžiami 100 proc.:

1. Vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis;

2. Pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu;

3. Šeimos, patiriančios socialinės rizikos veiksnius (nustačius socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje 2–3 lygius);

4. Priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai yra paskirti nemokami pusryčiai ir/ar pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, tėvų pageidavimu įvedus papildomą maitinimą, už jį moka tėvai savo lėšomis.

Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas 50 procentų:

1. Jei vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu), jei vienas iš tėvų teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

2. Jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);

3. Jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);

4. Vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka privalomąją karinę tarnybą

Pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimas:

Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami pirmą kartą priimant vaiką į ugdymo įstaigą (vėliau kartą per metus iki vasario 1 d.), o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu. Lengvata taikoma nuo kitos dienos po prašymo pateikimo. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.

Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

 Mokestį už vaiko išlaikymą darželyje pagal gautą kvitą reikia  sumokėti iki kiekvieno mėnesio 27 dienos (vasario ir gruodžio mėn. – iki 25 d.).

Atsiskaitymas: gavę atsiskaitymo lapelį, atlyginimą už vaikų išlaikymą galite sumokėti:

1. Banko pavedimu į šią sąskaitą: LT 89 7300 0100 3674 6322 (Swedbank), mokėjimo paskirtyje įrašykite vaiko tabelio numerį ir mokamas sumas už maitinimą ir įstaigos reikmėms.

2. PERLO terminaluose pateikę atsiskaitymo lapelį.

Nuo 2012 m. kovo mėnesio lopšelis-darželis dalyvauja ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamoje programoje

,,Pienas vaikams“.

Nuo 2012 m. kovo mėnesio lopšelis-darželis dalyvauja Europos Bendrijos finansuojamoje programoje

,,Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą