Menu Close

COVID-19

2021 m. rugsėjo 14 d. Panevėžio lopšelyje-darželyje “Taika” atliktuose aplinkos paviršių tyrimų 45 mėginiuose viruso nerasta.
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
2021 M. RŪGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMAS NR. A-761
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIOSE UGDYMO ĮSTAIGOSE IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. A-408 „DĖL APLINKOS PAVIRŠIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
(ATSISIŲSTI)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. birželio 30 d. Nr.  sprendimas V-1553
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
(
atsisiųsti)  
Informuojame, kad Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigose bus vykdomas aplinkos paviršių ėminių PGR tyrimai. Testavimas bus vykdomas nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. periodiškai kas 14 dienų,. Bendruomenės nariai bus pastoviai informuojami apie gautus rezultatus. Direktorius
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą