Informacija apie darbo užmokestį

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS “TAIKA”

 

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinio darbo užmokestis eurais

Nr.

 

 

 

1

 auklėtojas

14,62

8801,31

2

 auklėtojo padėjėjas grupėje

6,75

2025,00

3

 auklėtojo padėjėjas valgykloje

2,25

675,00

4

 direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

795,20

5

 direktorius

1,00

903,48

6

 elektrikas

0,25

75,00

7

 apskaitininkas

0,25

 

8

 kiemsargis

1,25

375,00

9

 logopedas

1,00

669,18

10

 meninio ugdymo pedagogas

1,00

607,05

11

 pagalbinis darbininkas

0,50

150,00

12

 past ir sist priež, ein rem darbininkas

0,75

225,00

13

 sandėlininkas

0,75

225,00

14

 santechnikas

0,25

75,00

15

Spec. pedagogas

0,25

 

16

 sekretorius

0,75

247,08

17

 skalbėjas

1,00

300,00

18

 slaugytojas

1,00

374,88

19

 ūkvedys

1,00

345,77

20

 valytojas

0,50

150,00

21

 virėjas

2,00

600,00

22

 vyr. buhalteris

1,00

694,03