Veiklos sritys

PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO ,,TAIKA"  UGDOMOJI VEIKLA

 

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Taika" 2019-2020 m. m. įgyvendina:

 • Ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės spindulėliai“, skirtą ikimokyklinio amžiaus vaikams.
 • Priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planą 2019-2020 m.m., skirtą priešmokyklinio amžiaus vaikams.
 • Vaikų sveikatos stiprinimo programą „Noriu augti sveikas 2019-2023“ visiems lopšelio-darželio vaikams.
 • Tarptautinę vaikų socialinių įgūdžių formavimo programą „Zipio draugai“ priešmokyklinio amžiaus vaikams.
 • Vaikų socialinio emocinio intelekto ugdymo programą "Kimochi" ikimokyklinio amžiaus vaikams.
 • Papildomam vaikų ugdymui organizuojami krepšinio, futbolo, sportinių šokių, vokalinio dainavimo, keramikos, anglų kalbos užsiėmimai atsižvelgiant į vaikų norus ir gebėjimus.

Panevėžio lopšelis-darželis „Taika“ nuo 2005 m. turi respublikinės sveikatą stiprinančios mokyklos „Sveika mokykla“ statusą, yra respublikinės sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys ir dalyvauja respublikinėje sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje.

2019-2020 m. m. vykdomos programos ir projektai:

Tikslas: Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, padedant pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

 • Priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas 2019-2020 m.m.
 • Tarptautinė socialinių įgūdžių formavimo programa „Zipio draugai“.
 • Lopšelio-darželio „Taika“ vaikų sveikatos stiprinimo programa „Noriu augti sveikas“.

Tikslas:  Vaikų sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo užtikrinimo ugdymas.

 • Tarptautinė socialinių įgūdžių formavimo programa „Zipio draugai“.
 • Europos judriosios savaitės renginiai.
 • Respublikinė saugaus eismo akcija.
 • Respublikinė programa „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija“.
 • Lopšelio- darželio „Taika“ vaikų sveikatos stiprinimo programa „Noriu augti sveikas“.
 • Respublikinis projektas "Lietuvos mažųjų žaidynės".
 • Respublikinis projektas "Sveikatiada".
 • Respublikinis projektas "Sveikata visus metus".
 • Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro projektas „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje".
 • Panevėžio miesto kūno kultūros ir sporto centro estafečių varžybos „Olimpinės viltys“.
 • Panevėžio miesto kūno kultūros ir sporto centro orientacinės varžybos miesto parke“.
 • Visų grupių individualūs vaikų sveikatinimo projektai 2019-2020 m. m.

Tikslas: Vaikų pilietinis – tautinis  ir meninis ugdymas.

 • Tarptautinis aktyvaus bendradarbiavimo projektas „Kaip gera veikti kartu“.
 • Respublikinis meninis projektas, skirtas Motinos dienai "Karūna mamai"
 • Panevėžio miesto meninis projektas pasaulinei Žemės dienai paminėti.
 • Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ projektas „Menų ir sporto dienos“.
 • Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ pilietinės akcijos Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios Lietuvos valstybinėms šventėms paminėti.
 • Panevėžio miesto vaikų Vaikystės šventė.

TikslasVaikų ekologinis ugdymas.

 • Respublikinis projektas „Mes rūšiuojam“.
 • Panevėžio gamtos mokyklos projektas „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“.
 • Panevėžio visuomenės sveikatos biuro inicijuojami ekologiniai projektai.
 • Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“tęstinis projektas „Mes švariname Panevėžio miestą“.
 • Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ projektas „Suteik namus sparnuočiams“.
 • Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ projektas "Mes gamtos draugai".
 • Projektas "Kamštelių vajus".
 • Respublikinis projektas "Mano žalioji palangė".
 • Ekologinė akcija "Rudens kraitelė".

 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO ,,TAIKA"  UGDOMOJI VEIKLA

 

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Taika" 2016–2017 m.m. įgyvendina:

 • Ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės spindulėliai“, skirtą ikimokyklinio amžiaus vaikams.
 • Priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planą 2016 - 2017 m.m., skirtą priešmokyklinio amžiaus vaikams.
 • Vaikų sveikatos stiprinimo programą „Noriu augti sveikas 2014-2018 “ visiems lopšelio-darželio vaikams.
 • Tarptautinę vaikų socialinių įgūdžių formavimo programą „Zipio draugai“ priešmokyklinio amžiaus vaikams.
 • Papildomam vaikų ugdymui organizuojami krepšinio, sportinių šokių, vokalinio dainavimo, keramikos, anglų kalbos, šachmatų pradinių įgūdžių formavimo užsiėmimai atsižvelgiant į vaikų norus ir gebėjimus.

Panevėžio lopšelis-darželis „Taika“ nuo 2003 m. vykdo papildomą vaikų sveikatos stiprinimo ugdomąją veiklą ir nuo 2003 m. yra respublikinės ikimokyklinių mokyklų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys.

Panevėžio lopšelis-darželis „Taika“ nuo 2005 m. turi respublikinės sveikatą stiprinančios mokyklos „Sveika mokykla“ statusą, yra respublikinės sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys ir dalyvauja respublikinėje sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje.

2017 metais vykdomos programos ir projektai:

Tikslas: Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, padedant pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

 • Priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas 2016–2017 m.m.
 • Tarptautinė socialinių įgūdžių formavimo programa „Zipio draugai“.
 • Lopšelio-darželio „Taika“ vaikų sveikatos stiprinimo programa „Noriu augti sveikas“.

Tikslas:  Vaikų sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo užtikrinimo ugdymas.

 • Tarptautinė socialinių įgūdžių formavimo programa „Zipio draugai“.
 • Europos judriosios savaitės renginiai „Judėk saugiai gryname ore“.
 • Respublikinė saugaus eismo akcija „Saugiai į darželį – saugiai į namus“.
 • Respublikinė programa „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“.
 • Respublikinė programa „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija“.
 • Respublikinė programa „Rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas“.
 • Lopšelio- darželio „Taika“ vaikų sveikatos stiprinimo programa „Noriu augti sveikas“.
 • Respublikinis ikimokyklinių įstaigų projektas „Sveikuolių sveikuoliai“.
 • Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro projektas „Spalis – sveikatos mėnuo".
 • Panevėžio miesto kūno kultūros ir sporto centro estafečių varžybos „Olimpinės viltys“.
 • Panevėžio miesto kūno kultūros ir sporto centro orientacinės varžybos miesto parke“.
 • Visų grupių individualūs vaikų sveikatinimo projektai 2017 m.

Tikslas: Vaikų pilietinis – tautinis  ir meninis ugdymas.

 • Respublikinis socialinis projektas „Apkabinkime žemę Valentino dieną“.
 • Respublikinis meninis projektas, skirtas Motinos dienai.
 • Respublikinis pilietinis projektas „Gandrus pasitinkant“.
 • Panevėžio miesto meninis projektas pasaulinei Žemės dienai paminėti.
 • Panevėžio miesto ikimokyklinių mokyklų projektas „Mažieji talentai“.
 • Panevėžio miesto ikimokyklinių mokyklų projektas „Skiriu Lietuvai“.
 • Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ projektas „Menų dienos 2017“.
 • Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ pilietinės akcijos Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios Lietuvos valstybinėms šventėms paminėti.
 • Panevėžio miesto vaikų Vaikystės šventė.

Tikslas: Vaikų ekologinis ugdymas.

 • Respublikinis vaikų ir jaunimo projektas „Apkabinkime žemę gerais darbais“.
 • Respublikinis vaikų ir jaunimo projektas „Gandrus pasitinkant“.
 • Respublikis projektas „Mes rūšiuojam“.
 • Panevėžio gamtos mokyklos projektas „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“.
 • Panevėžio visuomenės sveikatos biuro inicijuojami ekologiniai projektai.
 • Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“tęstinis projektas „Mes švariname Panevėžio miestą“.
 • Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ projektas „Suteik namus sparnuočiams“.