Menu Close

ES projektai

Panevėžio lopšelis-darželis “Taika” įgyvendina ERASMUS+ projektą “Mokomės pažinti pasaulį kartu”.

Panevėžio lopšeliui-darželiui “Taika” (OID Nr. E0297135) skirta dotacija programos “Erasmus+” 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000074984 įgyvendinimui.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.smpf.lt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FEU-flag-Erasmus_vect_POS.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.smpf.lt%2Flt%2Fapie-fonda%2Fapie%2Flogotipas-ir-stiliaus-vadovas%2F&tbnid=9PTeBW8DzRyJ7M&vet=12ahUKEwj_kqaqvIr9AhXo-ioKHdMZDDQQMygAegUIARC0AQ..i&docid=N1WoEvkWTswpnM&w=1964&h=561&q=erasmus%20logotipas&ved=2ahUKEwj_kqaqvIr9AhXo-ioKHdMZDDQQMygAegUIARC0AQ

https://erasmus-plius.lt/kontaktai/

Logotipas ir stiliaus vadovas - Švietimo mainų paramos fondas Švietimo mainų paramos fondas

Panevėžio lopšelio-darželio “Taika” mokytojos Inga Sivinskienė, Neringa Stočkienė ir pavaduotoja ugdymui Jolita Spundzevičienė 2023 m. kovo 26 d. -2023 m. balandžio 1 d. dalyvavo projekto Erasmus+ mokymuose Italijoje, Bolognos mieste. Mokymų metu  mokytojos pristatė savo įstaigą, susipažino su Italijos, Ispanijos ir Vokietijos švietimo sistema, papildė žinių bagažą apie aplinkosaugą, “Žaliąjį smegenų plovimą”, lauko pedagogiką. Mokytojos lankėsi lauko darželyje, kur stebėjo erdves, užsiėmimus, bendravo su mokytojais. Užsiėmimuose sužinojo apie Kurto Hahno mokymosi lauke 10 principų, praktiškai išbandė edukacinių erdvių planavimo žingsnius, naujus, inovatyvius mokymo(si) metodus. Mokytojos dirbo grupelėmis kartu su kolegėmis iš Ispanijos ir Vokietijos, tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, anglų kalbos žinias, mokėsi, kaip sukurti patyriminiam ugdymui palankią aplinką, kuri skatintų tyrinėti, atrasti.  Buvo sudarytos galimybės susipažinti su Italijos kultūra. Mokytojos aplankė Bologną, Florenciją, Rimini, praplėtė kultūrinį akiratį.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą