Menu Close

Naujienos

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2023 m. birželio 22 d. priėmė sprendimą „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 2023-2025 m. priemonių plano patvirtinimo“. Priemonių planas skelbiamas tėvams, globėjams, pedagogams puslapyje „Ugdymas“.

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos siekiant gerinti kiekvienos ugdymo įstaigos pasirengimą ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius ir tobulinti jau teikiamų paslaugų kokybę. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje, Geros mokyklos koncepcijoje (2015 m.) suformuluota perėjimo nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam, suasmeninto ugdymo(si) ir mokymo(si) nuostata. Įgyvendindamos Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, mokyklos susiduria su įtraukties sunkumais ir iššūkiais: mokyklos aplinka tik dalinai pritaikyta skirtingus ugdymosi poreikius turintiems mokiniams, švietimo pagalbos specialistų kaita arba jų trūkumas, nepakankamas mokytojų pasirengimas ir motyvacija ugdyti didelius ugdymosi poreikius turinčius mokinius, mokytojo padėjėjų (ypač turinčių žinių ir patirties) stoka, mokytojų pasirengimas ir motyvacija ugdyti didelius ugdymosi poreikius turinčius mokinius, mokytojo padėjėjų (ypač turinčių žinių ir patirties) stoka.

2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais. Panevėžio miesto savivaldybės taryba patvirtino 2023–2025 m. priemonių planą „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 2023-2025 metų priemonių plano patvirtinimo“.

 

Panevėžio m. savivaldybės puslapyje yra informacija apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo perorganizavimą. Taip pat yra pateikta informacija ir apie mokestį ugdymo reikmėms.   Prašome susipažinti. 

https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/ikimokyklinio-ugdymo-istaigos-nzc1.html

Kviečiame Panevėžio miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai” (The Incredible Years®)! Programa yra skirta 3 tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus.

Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams: · išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus, · geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis, · įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus, · išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą, · išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais, · tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi, · stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku, · suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau. Daugiau apie Programą galima paskaityti čia: https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/   Registruotis į tėvų grupes galima čia: https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios projekte/panevezio-savivaldybes-grupe/ Savivaldybėje planuojamos kontaktinės* grupės

Tėvų grupių vadovių kontaktai: Renata Vasiliauskienė, tel. 8 685 70 436 Vijolė Miškinienė, tel. 8 685 71 792 Lina Motūzienė, tel. 8 685 73 281 Justina Buikauskienė, tel. 8 685 73 676 4  * Kontaktiniuose tėvų grupiniuose susitikimuose dalyvauti gali tik asmenys, kurie atitinka  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 3.1.2.4.1 arba 3.1.2.4.2 reikalavimus, tai yra: · pilnai pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų; arba · persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas); Įvadinio pokalbio metu dalyviai privalo pateikti dokumentą, įrodantį aukščiau išvardintus reikalavimus.

https://neitiketini-metai.lt

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą