Administracija

 

Direktorė  Irena Meiduvienė         Direktoriaus veiklos ataskaita už 2018 m.                      Parsisiųsti MS Word formatu
                                                         Direktoriaus metinės veiklos užduotys                         Parsisiųsti MS Word formatu
 
Tel. nr. (8 45) 52 68 85,  el. paštas ldtaika@gmail.com
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Spundzevičienė
Tel. nr. (8 45) 52 68 85,  el. paštas ldtaika@gmail.com
 
Vyr. buhalterė  Rita Černiauskienė
Tel. nr. (8 45) 52 64 52,  el. paštas ldtaika@gmail.com
 
Ūkvedė  Virginija Kirsnienė
Tel. (8 45) 52 64 52, el. paštas ldtaika@gmail.com
 
Sekretorė  Jūratė Kuncienė
Tel. (8 45) 52 68 85,  el. paštas ldtaika@gmail.com