Teisės aktai

 

VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJA ,,LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA ,,LIETUVA 2030"

parsisiųsti MS Word formatu

ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

parsisiųsti MS Word formatu

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN:2016 ,,ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI"

parsisiųsti PDF formatu

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti MS Word forma

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,TAIKA" ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ , UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMAS  2014 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VĮ-67

parsisiųsti MS Word formatu