Darbuotojai

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ darbuotojai:

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefono nr.

El. paštas

1.

 Irena Meiduvienė

 Direktorė

 8-45-526885 

 ldtaika@gmail.com

2.

 Jolita Spundzevičienė

Dir. pavaduotoja ugd.

Auklėtoja metodininkė

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

3.

Rita Černiauskienė

Vyr. buhalterė

8-45-526452

ldtaika@gmail.com

4.

Jūratė Kuncienė

Sekretorė

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

5.

Virginija Kirsnienė

Ūkvedė

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

6.

Jolanta Rutkūnienė

Dietistė

8-45-526452

ldtaika@gmail.com

7.

Vida Klimanskienė

Sandėlininkė

8-45-526452

ldtaika@gmail.com

8.

Dalia Širmulienė

Vyr. auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

9.

Vanda Aleknavičienė

Auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

10.

Violeta Seiliuvienė

Vyr. auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

11.

Daiva Aleknavičienė

Vyr. auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

12.

Rima Masėnienė

Vyr. auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

13.

Deimantė Žukauskaitė

Vyr. auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

14.

Edita Masidunskienė

Auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

15.

Elzbieta Jakimienė

Vyr. auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

16.

Stasė Jakusevičienė

Vyr. auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

17.

Violeta Rapkevičienė

Vyr. auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

18.

Jūratė Orlovienė

Vyr. auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

19.

Inga Sivinskienė

             Auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

20.

Violeta Vytauta Kepalienė

Meninio ugd. pedagogė

Mokytoja metodininkė

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

21.

Larisa Rubanienė

 Vyr. auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

22.

Alė Vaičikonienė

Vyr. auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

23.

Aušra Šimoliūnienė

Auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

24.

Morta Juodikienė

Logopedė

Spec. pedagogė

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

25.

Asta Briedienė

Auklėtojos padėjėja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

26.

Nijolė Kubilienė

Auklėtojos padėjėja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

27.

Sigita Atkočiūnienė

Auklėtojos padėjėja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

28.

Aušra Puskunigienė

Auklėtojos padėjėja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

29.

Sonata Augustinavičienė

Auklėtojos padėjėja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

30.

Eugenija Marcinkevičienė

Auklėtojos padėjėja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

31.

Laima Grigaitienė

Auklėtojos padėjėja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

32.

Bronė Kripaitienė

Auklėtojos padėjėja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

33.

Dalia Makštelienė

Auklėtojos padėjėja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

34.

Danguolė Prokopovičienė

Auklėtojos padėjėja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

35.

Ligita Bunienė

Auklėtojos padėjėja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

36.

Sandra Gvergždienė

Virėja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

37.

Diana Stankevičienė

Virėja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

38.

Asta Stankevičienė

Kiemsargė

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

39.

Mantas Pačekajus

Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

40.

Rimantas Lašas

Elektrikas 8-45-526885 ldtaika@gmail.com

41

Vilma Dailidonienė

auklėtoja

8-45-526885

ldtaika@gmail.com

42.

Rita Papučkienė

logopedė,

spec. pedagogė

8-45-526885 ldtaika@gmail.com