Menu Close

Ugdymas

PANEVĖŽIO MIESTO ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMO 2023-2025 M. PRIEMONIŲ PLANAS

VAIKŲ UGDYMO TIKSLAS – tęsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) ir vaikų sveikatinimo programų įgyvendinimą, formuojant vaikų gebėjimus ir  kompetencijas, padedant vaikams pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA ,,VAIKYSTĖS SPINDULĖLIAI”
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS
BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA
METODINĖ MEDŽIAGA PRIEŠMOKYKLINIAM UGDYMUI
VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA ,,NORIU AUGTI SVEIKAS”
TARPTAUTINĖ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO PROGRAMA ,,ZIPIO DRAUGAI”
Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ tikslas –  emocinės vaikų savijautos gerinimas, padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų. Lietuvoje programą įgyvendina Viešoji įstaiga „Vaiko labui“. Programa skirta vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir įgyvendinama vyresniojo ir / ar priešmokyklinio amžiaus grupėse.
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą