Menu Close

Ugdymo programos

 

VAIKŲ UGDYMO TIKSLAS – tęsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) ir vaikų sveikatinimo programų įgyvendinimą, formuojant vaikų gebėjimus ir  kompetencijas, padedant vaikams pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA ,,VAIKYSTĖS SPINDULĖLIAI”
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS
BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA
METODINĖ MEDŽIAGA PRIEŠMOKYKLINIAM UGDYMUI
VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA ,,NORIU AUGTI SVEIKAS”
TARPTAUTINĖ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO PROGRAMA ,,ZIPIO DRAUGAI”
Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ tikslas –  emocinės vaikų savijautos gerinimas, padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų. Šią programą parengė organizacija „Befrienders International“, vykdo tarptautinė organizacija „Partnership for Children“. Lietuvoje programą įgyvendina Viešoji įstaiga „Vaiko labui“. Programa skirta vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir įgyvendinama vyresniojo ir / ar priešmokyklinio amžiaus grupėse.
,,PIENAS VAIKAMS” IR ,,VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO PROGRAMA”
Nuo 2011/2012 m. m. darželyje pradėtos vykdyti programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas“.
Šių programų tikslas – mitybos kokybės gerinimas,  pieno produktų, vaisių vartojimo skatinimas, sveikos mitybos įgūdžių ugdymas. Programos metu šalia kasdieninio meniu vaikams papildomai tiekiami pieno produktai: kefyras, jogurtas, varškė, sūris ir vaisiai.
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą