Nuorodos

 

 

Švietimo ir mokslo ministerija    http:/www.smm.lt
Švietimo ir mokslo institucijos    http://www.aikos.smm.lt
VšĮ „Vaikų linija“    http://www.vaikulinija.lt
Jaunimo psichologinės paramos centras    http://www.jppc.lt
Švietimo informacinių technologijų centras     http://www.ipc.lt
Panevėžio miesto savivaldybės svetainė    http://www.panevezys.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras    http://www.sppc.lt
Vaiko raidos centras   http://www.raida.lt
Paramos vaikams centras    http://lt.pvc.lt
Mokytojų kompetencijos centras    http://www.mkc.lt
Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra    http://www.european-agency.org
Asociacija „Kitoks vaikas“     http://www.kitoksvaikas.lt
Kitoks pasaulis     http://www.kitokspasaulis.lt
VšĮ „Vaiko namas“     http://www.children.lt
Nemokama  internetinė biblioteka     http://www.nemokamosknygos.lt
Panevėžio pedagogų švietimo centras    http://www.psc.panevezys.lm.lt
Savaitraštis „Dialogas“    http://www.dialogas.com
Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba    http://www.panppt.lt
 
Šeimai:                        
 
Mokestis už vaikų maitinimą    http://www.panevezys.lt/aktai
 
Informacija apie laisvas vietas Panevėžio lopšelio-darželio ,,Taika" vaikų grupėse talpinama Panevėžio miesto savivaldybės portale, ją galite sužinoti paspaudę nuorodą:  

Laisvos vietos Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse.