Menu Close

Specialistų paslaugos

 

 

LOGOPEDO PAGALBA

 • Vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų diagnostika
 • Tinkamiausių ugdymo(si) metodų ir būdų taikymas, šalinant kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • Metodinių konsultacijų įstaigos mokytojams teikimas vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimo klausimais;
 • Bendradarbiavimas su tėvais sprendžiant vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, ugdymo(si) problemas.

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

 • Vaikų, turinčių specifinių pažinimo sutrikimų, vertinimas;
 • Palankiausių ugdymo(si) metodų ir būdų taikymas, šalinant pažintinių gebėjimų sutrikimus;
 • Metodinių konsultacijų įstaigos mokytojams teikimas speciajiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais;
 • Bendradarbiavimas su tėvais sprendžiant vaikų, turinčių pažintinių procesų sutrikimų, ugdymo(si) problemas.

VAIKŲ MAITINIMO IR HIGIENOS ORGANIZATORIAUS PAGALBA

 • Kontroliuoja ir organizuoja lopšelio-darželio vaikų maitinimą;
 • Rūpinasi pirmos pagalbos įstaigoje esančių vaistinėlių atnaujinimu;
 • Kontroliuoja kaip laikomasi sanitarinių – higieninių reikalavimų virtuvėje, valgykloje ir kitose įstaigos patalpose;
 • Įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia vaikams reikiamą pagalbą, prireikus kviečia spec. tarnybas;
 • Suteikia vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievartą, seksualinis ar kitoks išnaudojimas;
 • Organizuoja vaikų nemokamo maitinimo apskaitą.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą