Menu Close

Specialistų paslaugos

 

 

LOGOPEDO PAGALBA

  • Vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų diagnostika
  • Tinkamiausių ugdymo(si) metodų ir būdų taikymas, šalinant kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
  • Metodinių konsultacijų įstaigos mokytojams teikimas vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimo klausimais;
  • Bendradarbiavimas su tėvais sprendžiant vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, ugdymo(si) problemas.

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

  • Vaikų, turinčių specifinių pažinimo sutrikimų, vertinimas;
  • Palankiausių ugdymo(si) metodų ir būdų taikymas, šalinant pažintinių gebėjimų sutrikimus;
  • Metodinių konsultacijų įstaigos mokytojams teikimas speciajiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais;
  • Bendradarbiavimas su tėvais sprendžiant vaikų, turinčių pažintinių procesų sutrikimų, ugdymo(si) problemas.

VAIKŲ MAITINIMO IR HIGIENOS ORGANIZATORIAUS PAGALBA

  • Kontroliuoja ir organizuoja lopšelio-darželio vaikų maitinimą;
  • Rūpinasi pirmos pagalbos įstaigoje esančių vaistinėlių atnaujinimu;
  • Kontroliuoja kaip laikomasi sanitarinių – higieninių reikalavimų virtuvėje, valgykloje ir kitose įstaigos patalpose;
  • Įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia vaikams reikiamą pagalbą, prireikus kviečia spec. tarnybas;
  • Suteikia vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievartą, seksualinis ar kitoks išnaudojimas;
  • Organizuoja vaikų nemokamo maitinimo apskaitą.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą