Menu Close

Ugdymas, sveikata

Kviečiame Panevėžio miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai”
(The Incredible Years®)!
Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems
3–6 metų amžiaus vaikus, turinčius
elgesio ir emocijų sunkumų. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais
tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:
išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,
geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis,
įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,
išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,
išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius
santykius su kitais,
tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,
stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,
suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.
Daugiau apie Programą galima paskaityti čia:
https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/
Registruotis į tėvų grupes galima čia:
https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/panevezio-savivaldybes-grupe/
Savivaldybėje planuojamos kontaktinės* grupės
Tėvų grupių vadovių kontaktai:
Renata Vasiliauskienė, tel. 8 685 70 436
Vijolė Miškinienė, tel. 8 685 71 792
Lina Motūzienė, tel. 8 685 73 281
Justina Buikauskienė, tel. 8 685 73 676
_________________
* Kontaktiniuose tėvų grupiniuose susitikimuose dalyvauti gali tik asmenys, kurie atitinka Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 3.1.2.4.1 arba 3.1.2.4.2 reikalavimus, tai yra:
pilnai pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų;
arba
persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2
PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet
ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);
ir kurie galiotų visą grupinių susitikimų ciklo laikotarpį (18 savaičių). Už tinkamą dalyvių atranką ir dalyvių sąrašo
sudarymą į grupinius susitikimus atsakingi Grupių vadovai.
Įvadinio pokalbio metu dalyviai privalo pateikti dokumentą, įrodantį aukščiau išvardintus reikalavimus.

20210227_192226 20210227_172346

20210208_190315

Informacija tėvams apie silantavimą.  Silantavimas

20210207_150308

Nusiraminimo, atsipalaidavimo idėjos 20210130_213842

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą