Finansinės ataskaitos

 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,TAIKA" 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS                                           parsisiųsti MS Word formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 M.

 parsisiųsti MS Word formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,TAIKA" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2015 M.

 parsisiųsti MS Word formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,TAIKA" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2016 M.

parsisiųsti MS Ecxel formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „TAIKA" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2017 M    

 2017 m

AIŠKINAMASISI RAŠTAS

 aiškinamasis raštas 2017m IV ketv

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „TAIKA" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2018 I KETVIRTĮ

 2018 I ketv

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „TAIKA" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2018 II KETVIRTĮ

 2018 II ketv 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS                                                                                              

 aiškinamasis raštas 2018- I ketv

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 aiškinamasis raštas 2018- II   ketv 

 parsisiųsti MS Excel formatu

BALANSO FORMOS 2018-09-30

Balanso formos-2018-09-30 (1)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

aiškinamasis raštas 2018- III ketv (1)

BALANSO FORMOS

2018m IV ketv balansas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019- I ketv aišk raštas

BALANSO FORMOS

2019m I ketv balansas