Vaikų priėmimas į įstaigą

 

 

PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKA

  •  Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. A-107,,Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas

  • 2016 m. birželio 10 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-678.(4.1E) pakeistas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas,  pagal kurį įdiegta informacinė sistema (IS).  Prašymą pateikti galima raštu arba elektroniniu būdu .

Pakeistas Vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas 2016-06-10

Prašymo dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklą tėvams (globėjams) forma

Prašymo forma

.