Bendros žinios apie įstaigą

Įstaigos pavadinimas: Panevėžio lopšelis-darželis „Taika“

Įstaigos grupė: neformaliojo švietimo mokykla

Įstaigos veiklos pradžia: 1981 m. kovo 16 d.    

Įstaigos tipas: lopšelis-darželis

Įstaigos adresas:  Dariaus ir Girėno g. 17, LT-37368 Panevėžys 

                            Tel.:  (8 45) 52 68 85, (8 45) 52 64 52

                            El. paštas ldtaika@gmail.com 

                            Darbo laikas: 7.00 – 17.48

                            Budinti grupė dirba: 8.00 – 18.48

Pagrindinės veiklos sritys: ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Steigėjas: Panevėžio miesto savivaldybės taryba

Mokymo kalba: lietuvių

Duomenys kaupiami ir saugomi: Juridinių asmenų registre

Kodas: 290417440

Atsiskaitymas: atlyginimą už vaikų išlaikymą galite sumokėti banko pavedimu į šią sąskaitą: LT 89 7300 0100 3674 6322 (Swedbank), mokėjimo paskirtyje įrašykite vaiko vardą, pavardę ir grupę.

 

100_8055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZIJA

                      Lopšelis-darželis „Taika“ – moderni, veržli, sveikos gyvensenos ir meninio ugdymo įstaiga, atvira visiems vaikams, aukštos pedagoginės kultūros nuolat besikeičianti ikimokyklinio ugdymo mokykla.

 

MISIJA

                      Institucija, teikianti ankstyvąjį, ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą (si), inicijuojanti vaikų kūrybiškumą, saviraišką, skatinanti vaikų natūralų poreikį judėti, glaudžiai bendradarbiaujanti su šeima.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI

 

1.  Siekti vaikų ugdymo pokyčių, kurie garantuotų kiekvieno vaiko individualių gebėjimų ugdymą,

     pritaikymą ir pripažinimą.

2.  Skatinti mokytojų kūrybiškumą, konkurencingumą, iniciatyvumą vaikų ugdymo paslaugų

     kokybei ir prieinamumui užtikrinti.

3.  Kurti vaikams saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką,  plačiau taikant tikslines visuomenės

     sveikatos stiprinimo priemones.

Lopšelis-darželis „Taika“ – tai takelis, vedantis  į sveiką ir kūrybingą vaikučių gyvenimą. Lopšelis-darželis teikia ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą mažiesiems miesto gyventojams. Lopšelyje-darželyje  vidutiniškai ugdoma 150 ugdytinių. Įstaigą lanko vaikai nuo 1 metų iki 7 metų. Veikia 3 lopšelio, 4 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaigoje yra dvi salės – renginių ir sporto, veikia valgykla. Pagrindinės ugdymo sritys – vaikų sveikatos ir saugumo stiprinimas bei vaikų meninės raiškos ugdymas. Puoselėjamos  lopšelio-darželio tradicijos. Visais metų laikais kartu su tėveliais rengiamos šventės, sportinės pramogos, iškylos, ekskursijos, daug dėmesio skiriama vaikų fiziniam aktyvumui ir saugumui. Į edukacinius projektus stengiamės įtraukti visą mokyklos bendruomenę. Meninė veikla – šokis, dailė, muzika, vaidyba – tai neatsiejama dalis lopšelio-darželio „Taika“ ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme. Vaikučiai dalyvauja įvairiuose meniniuose renginiuose, projektuose, nuo 1996 metų  vyksta tradicinės „Menų dienos“, kurių metu vaikai susitinka su menininkais, amatininkais, kuria, vaidina, žaidžia, improvizuoja, savo kūrybą skirdami savo bendraamžiams, tėveliams, savojo miesto ir kitų miestų įstaigų vaikams ir pedagogams. Piešiant, lipdant, konstruojant, muzikuojant, dainuojant, vaidinant skatinama vaikų saviraiška, kūrybinis aktyvumas, išradingumas. Vaikams kuriant grožį, lavinamas jų estetinis pojūtis, jautrumas aplinkai, žmogui.

Darželyje siekiama tenkinti natūralų vaikų poreikį judėti, stiprinti sveikatą. Pedagogai stengiasi  gilinti vaikų sveikatos žinias, formuoti  sveikos gyvensenos, sveikos mitybos, higienos įgūdžius, bendromis pastangomis kurti integruotą, sveikatai palankią aplinką. Darželyje organizuojami susitikimai, bendraujama ir bendradarbiaujama su respublikinėmis ir miesto vaikų sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, socialiniais partneriais, institucijomis, nuo kurių priklauso vaiko, šeimos sveikata. Nuo 2005 m. įstaiga įtraukta į respublikinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, yra respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė, vykdo lopšelio-darželio „Taika“ vaikams parengtą sveikatos stiprinimo programą  „Noriu augti sveikas 2014–2018 m.“. Vaikai, kartu su pedagogais ir tėvais, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose, respublikos ir miesto  sveikatos stiprinimo ir saugumo užtikrinimo renginiuose, akcijose, projektuose. Pastaraisiais metais aktyviai dalyvavome tarptautinėse akcijose „Europos judėjimo savaitė“,  „Palydėk vaiką į mokyklą“, „Eismo saugumas – kiekvieno pareiga“, respublikinės programos „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ veikloje, respublikiniame projekte „Savaitė be patyčių“, renginiuose Tolerancijos dienai paminėti.  Įstaigos vaikai ir pedagogai sukaupė didelę sveikatos stiprinimo patirtį, pasiekė  puikių rezultatų. Panevėžio lopšelis-darželis „Taika“ aktyviai dalyvavo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus konkursuose „Saugūs ir sveiki“ ir penkerius metus iš eilės iškovojo pirmąsias vietas tarp Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų: 2008 m. tapome Panevėžio apskrities konkurso nugalėtojais „Saugūs ir sveiki mokykloje“, 2009 m. iškovota pirma vieta konkurse „Aš turiu būti sveikas“, 2009 m. „Sveikuolių sveikuoliai“ pelnyta pirma vieta, 2010 m. iškovotos pirmos vietos „Aš turiu būti saugus“ ir „Aš turiu būti sveikas“, 2011 m. konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ pelnyta antra vieta, 2012 m. pelnyta pirma  vieta „Aš noriu būti sveikas“. Kartu su mažaisiais ugdytiniais džiaugiamės jų pasiekimais ir skatiname jų natūralų norą judėti, norą pažinti ir suprasti save bei aplinkinį pasaulį, suteikti džiugių emocijų ugdytinių vaikystei.