Vaikų priėmimas į įstaigą

 

 

PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. 1-290 "Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424, pakeitimo"​

vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas

 

Prašymo dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklą tėvams (globėjams) forma

Prašymo forma dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą

.