COVID-19

Svarbu!

 

2020-11-06 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2543)

2020-11-05 DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE VISUOTINO KARANTINO METU

Panevėžio lopšelio-darželio "Taika" COVID-19 prevencinis priemonių planas

Panevėžio lopšelio-darželio "Taika" ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Panevėžio lopšelio-darželio "Taika" ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas

PU tvarkaraštis nuotoliniu būdu

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2263)

Algoritmai 2,3,4

 Priedas 5, priemonių taikymas

Dėl pagalbos vaikams linijos viešinimo

Rekomendacijos darželiams, tėveliams, globėjams

 

Informacija tėvams

 

Tėvelių dėmesiui, skelbiame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1840, Vilnius.

 

photo-1485546246426-74dc88dec4d9

 

Informacija tėvams apie rekomendacijas ir reikalavimus švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos:

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Bendros rekomendacijos

Neformalusis vaikų švietimas